اولین مصاحبه رسمی با علیرضا قمیشی در جنگ نوروز ۱۳۹۰

(همراه اجرای زیبای یکی از آهنگ های آلبومش)

509

برای دانلود اینجا کلیک کنید