رکورد ۳۰ تا ۲۰ از  رکوردهای برتر گینس

( کشیدن ماشین با پوست بدن , رکورد زدن سوزن در بدن , مردی که پوست بدنش کش میاد و…)

428

برای دانلود اینجا کلیک کنید